Akvaponické farmy docenta Čuby

Voda, ve které žijí ryby, poskytuje dostatek živin k pěstování rostlin. To vše probíhá pod střechou v kontrolovaných podmínkách, takže takovou farmu je možné vybudovat prakticky kdekoli, třeba na poušti, jednou možná i na Marsu. I proto se akvaponickým projektům přezdívá farmy budoucnosti. Více na: http://euro.e15.cz/archiv/slusovicky-zazrak-2-0-frantisek-cuba-chysta-farmy-budoucnosti-1156396#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

TTIP – smlouva o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi USA a EU

Velká pozornost široké veřejnosti, odborných kruhů a politiků evropských zemí a vedení EU je věnována přípravě Smlouvy o transatlantickém obchodním a investičním partnerství.   Kolem této smlouvy se otevírá postupně více stále složitějších otázek, přitom jako nejsložitější bude nalezení shody při vymezení právního postavení účastníků, sladění technických a jiných norem (například Read more…

X