ZLÍNSKÝ KRAJ – Africký mor prasat byl hlavním tématem mezinárodní odborné konference, kterou včera v Luhačovicích uspořádaly Českomoravská myslivecká jednota a Zlínský kraj. Své příspěvky zde přednesli odborníci z Českomoravské myslivecké jednoty nebo Myslivecké rady. Mezi přednášejícími byli také zástupci Polské lovecké asociace, Lotyšské lovecké asociace nebo Estonské společnosti lovců.

„Nejdůležitějším bodem konference byla výměna zkušeností s potlačováním afrického moru prasat v jednotlivých zemích, kdy se jasně prokázalo, že nařízení Evropské komise uváděla tyto země v omyl a že nefunguje přenos informací z praxe směrem k vědecké úrovni. Ukázalo se, že politici často neberou na poznatky z praxe zřetel, z čehož pak plynou chybná rozhodnutí. Za velice důležité považuji to, že jsme na konferenci rozdiskutovali více otázek a s kolegy ze zahraničí jsme si ukázali směr, kterým bychom se měli vydat ve společné spolupráci. Shodli jsme se, že musíme spolu komunikovat a pokusit se protlačit na evropské úrovni veškeré naše pozitivní poznatky, tak aby v případě, že by tento problém v budoucnu v Evropě opět nastal, byl co nejrychleji a nejefektivněji řešen,“ uvedla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Co se týká výskytu afrického moru ve Zlínském kraji, několikrát na konferenci zaznělo, že v kritických momentech se jako nejzásadnější pro potlačování dalšího šíření nákazy ukázala spolupráce zemědělců, myslivců a pracovníků Zlínského kraje.

„Směrem ke Zlínskému kraji a pracovníkům krajského úřadu zde ze strany myslivců a zemědělců padlo hned několik pochvalných a děkovných slov za to, jak jsme se k tomuto problému dokázali postavit,“ sdělila Margita Balaštíková.

Zpracoval: Jan Vandík

X