ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastavit klesající trend zaměstnanosti v zemědělském sektoru a zvýšit zájem žáků základních škol o studium zemědělských oborů na středních školách a odborných učilištích je cílem projektu nazvaného „Pomozte nám zachránit farmáře!“. Ten připravuje Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem a za finanční podpory Ministerstva zemědělství. S plánovaným záměrem a aktivitami projektu byli dnes na krajském úřadě seznámeni ředitelé středních a odborných škol zaměřených na zemědělské studium.

„Oblast zemědělství i potravinářství se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Proto je potřeba hledat cesty, jak mladé lidi a zejména pak žáky posledních ročníků základních škol motivovat k tomu, aby si obory vztahující se k těmto oblastem vybrali ke studiu. K tomu má napomoci i tento projekt, který mladým lidem ukáže, že práce v agrárním a potravinářském sektoru může být v mnoha ohledech zajímavá i perspektivní,“ vysvětlila radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

S konkrétními aktivitami projektu seznámila přítomné ředitele škol Jana Brázdilová, ředitelka Agrární komory Zlín, která uvedla: „Zpracovány budou dvě elektronické knihy, které žáky atraktivním způsobem seznámí s různými procesy výroby v zemědělství, a to jak na úrovni rostlinné, tak i živočišné výroby. Školy je budou moci využívat jako interaktivní výukový materiál. K dalším aktivitám budou patřit přednášky na základních školách pro žáky 8. a 9. tříd, jednodenní stáž žáků na středních školách a odborných učilištích nebo exkurze na farmách. Počítáme také se zpracováním webového portálu, brožur či letáků i propagační kampaní v rozhlase a regionálním tisku. Všechny zmíněné aktivity máme naplánovány již na první pololetí školního roku 2017/2018.“

Do projektu by Agrární komora Zlín a kraj rádi zapojili všech 10 škol zřizovaných Zlínským krajem, které nabízejí zemědělské nebo potravinářské obory. Jsou jimi Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Odborné učiliště a Základní škola Holešov a Odborné učiliště Kelč.

K většímu zájmu žáků o zemědělské a potravinářské obory by mělo přispět i to, že v rámci projektu budou mít školy s tímto zaměřením možnost prezentovat se na akcích pořádaných či spolupořádaných Zlínským krajem – například na Dni Zlínského kraje, Dožínkách Zlínského kraje atd.

Zpracoval: Jan Vandík

X