„Účastí v soutěžích mají výrobci možnost dát o sobě vědět a nabídnout spotřebitelům nejen kvalitu svých výrobků, ale zároveň i prezentovat vlastní firmy. Kromě vyhodnocení výrobků přihlášených do soutěží je totiž s nimi spojena i následná propagace při příležitostech, jako jsou zemědělské a potravinářské výstavy, farmářské trhy i hojně navštěvované kulturní akce – přímo v kraj i mimo něj.  Jde o to veřejnosti ukázat, že se přímo v našem regionu vyrábí velmi kvalitní potraviny, přičemž suroviny na jejich výrobu neprocestovaly polovinu světa, ale pochází odtud,“ řekla radní Zlínského kraje Margit Balaštíková zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.

Obě soutěže – jak PERLU ZLÍNSKA, tak Regionální potravinu – organizačně zajišťuje Agrární komora Zlín, která vyzývá výrobce k přihlášení výrobků do jednotlivých kategorií.

Přijímání přihlášek do Perly Zlínska probíhá do 31. května, Regionální potravina má uzávěrku přihlášek 5. června.

Důležité dokumenty najdete níže. Veškeré informace o obou soutěžích jsou dostupné na webu Agrární komory Zlín: http://agro-zk.cz/

X