1. 2. 2017 5:31

…řekl náměstek ministra financí Landa 24.1.2017 (byznys.ihned.cz). Většina z nás má představy o tom, co by jak mělo ve státě být, ale naše představy se často hodně liší.

K diskusi je i odpověď pana náměstka Landy (MF) na otázku HN: Proč by stát neměl vlastnit firmy typu Budvar, které přinášejí do rozpočtu peníze? Když společnosti, přinášející zisk prodá, přijde o zdroj příjmů?  Jeho odpověď zněla: Ale bude mít kupní cenu.  Když v dalších odpovědích pak připustil, že stát by mohl být vlastníkem firem, vyznívá tato odpověď poněkud zmateně.

Je totiž v rozporu se zdravým selským rozumem prodávat něco, co funguje a přináší každý rok do státního rozpočtu peníze. Dávat přednost jednorázovému příjmu a zbavit se trvalého zdroje, je prostě nesmysl. Období, kdy naše vlády státní rozpočet zbavovaly trvalých příjmů za cenu jednorázových příjmů z levného rozprodeje státního majetku, snad máme za už sebou! Naopak, je třeba, aby stát dnes uměl co nejlépe a ve prospěch příjmů státního rozpočtu využít všechny produkční kapacity, které má k dispozici a hledal také další možnosti jejich rozšíření.

Otázka nestojí tak, že bychom neměli schopné odborníky, kteří se o hospodaření státních firem umí postarat. Musíme si odpovědět na něco jiného: jaký stát chceme? Chceme stát bohatý nebo stát, který jen vybírá daně a poplatky od svých občanů, aby sám žil?  Já chci stát bohatý. A k tomu patří, aby uměl nejen vybírat daně, ale aby také byl podnikatelem, uměl hospodařit a uměl i domácí podnikatele podporovat. Už nastal čas, abychom se začali znovu starat sami o sebe. Nečekejme až zahraniční investoři (například z Číny) koupí naše fungující podniky a budou odsávat natvořené zisky do zahraničí. Podporujme český kapitál, posilujme hospodářskou úlohu státu a nestyďme se za to!

Categories: Nezařazené

X