Co ohrožuje naše podnikatele a náš trh

Se zneužitím insolvenčního návrhu v rámci konkurenčního boje se v Česku setkala každá desátá firma. Některé se tímto způsobem snaží konkurenci donutit k zaplacení sporné pohledávky. Objevují se ale i případy, kdy dochází k podání návrhu na základě zfalšovaných či fiktivních faktur, kterými chce jeden podnikatel druhého zničit. http://www.novinky.cz/finance/369717-jak-sejmout-konkurenci-sikanozni-insolvencni-navrh-potkal-kazdou-desatou-firmu.html

Volně pobíhající osli a koně v obci Košíky

Na situaci, o které jsem byla informována starostou obce Košíky nebylo možné nereagovat. Proto jsem se obrátila na Obvodní oddělení Policie ČR a KVS SVS s žádostí o zjednání nápravy. Blíže viz text. Vyjádření policie ČR 001 Dne 27.7.2015 jsem dostala tuto zprávu od Snow flake: Košíky, zpráva od Snow flake Read more…

Stát prodává majetek mimo veřejné dražby – interpelace

Když jsem se dozvěděla, že státní úředníci z Ministerstva průmyslu a obchodu prodávají státní majetek mimo veřejné dražby a bez souhlasu a vědomí Ministerstva financí způsobem, který přímo ukazoval na obcházení zákona, rozhodla jsem se interpelovat ministra průmyslu a obchodu Ing. Mládka, CSc. I když ministr nebyl přítomen,  přivítala jsem alespoň Read more…

X