Změna zákona č. 115/2006Sb. o registrovaném partnerství

Cílem předloženého návrhu zákona je umožnit, aby v případě, že jedna z osob, žijících v registrovaném partnerství je rodičem dítěte, mohl toto dítě osvojit i její partner. Nepůjde tedy o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které je právně volné, ale o osvojení dítěte partnerem jeho rodiče, který žije ve stejnopohlavní rodině. Podrobněji Read more…

X