Voda a krajina

V naší zemi se dlouhodobě nevěnuje dostatečná pozornost přítomnosti vody v půdě a stabilitě vodních režimů v krajině, zapomíná se na to, že půda ztrácí schopnost vodu zadržovat a klesá i její užitná hodnota. Dlouhodobě zanedbáváme to nejcennější, co máme a z čeho žijeme. Je třeba obnovit péči o půdu a půdní fond vůbec. Read more…

Akvaponické farmy docenta Čuby

Voda, ve které žijí ryby, poskytuje dostatek živin k pěstování rostlin. To vše probíhá pod střechou v kontrolovaných podmínkách, takže takovou farmu je možné vybudovat prakticky kdekoli, třeba na poušti, jednou možná i na Marsu. I proto se akvaponickým projektům přezdívá farmy budoucnosti. Více na: http://euro.e15.cz/archiv/slusovicky-zazrak-2-0-frantisek-cuba-chysta-farmy-budoucnosti-1156396#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

X