Potravinářská komora přichází se snahou o vytvoření systému, podle něhož by zákazníci poznali, že výrobek splňuje základní požadavky na vyšší kvalitu. Již několik měsíců proto ve spolupráci s producenty a oborovými svazy vytváří České cechovní normy, které se inspirují v bývalých Československých státních normách (ČSN), ale jejich princip podstatně zjednodušuje a zprůhledňuje,“ řekla mluvčí komory Dana Večeřová. Po zrušení závaznosti ČSN podle komory vzniklo legislativní vakuum, které nedokázal volný trh zaplnit.

Volný prostor využili nepoctiví výrobci a zejména dovozci nebo ti, kteří nevydrželi trvalý tlak obchodních řetězců na snižování ceny a začali pomalu měnit složení výrobků tak, až nakonec zdevastovali pojem kvality potravin v Česku.

Pokud se producent rozhodne své potraviny podle cechovních norem vyrábět a označovat, bude ale muset počítat s kontrolami ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Věřme, že tento krok přinese obnovení kvality českých potravinářských výrobků a prospěch a spokojenost spotřebitelům.

http://www.foodnet.cz/

https://www.cechovninormy.cz/

http://www.vitalia.cz/clanky/cechovni-normy-slibuji-nadstandardni-potraviny/

 

 

Categories: Potraviny

X