Vývoj českého zemědělství po roce 1990 je poznamenán  postupným a systematickým omezováním produkce, snižováním soběstačnosti a výrazným propadem řady odvětví a výrob. Tento trend, bohužel, stále pokračuje. Výstižně to vyjadřuje Dana Večeřová ve svém článku:

Dana Večeřová001

X