Přidělení dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 13 obcím, a to v souhrnné výši 17,447 milionu korun, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila zastupitelstvu jejich schválení.

Tyto finanční prostředky obcím pomohou při realizaci projektů na zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění či zvýšení množství čištěných odpadních vod. „Podpořili jsme například výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice – Raková, odkanalizování obce Sazovice, rozšíření splaškové kanalizace ve Zděchově nebo druhou etapu projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v Halenkovicích,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství. O dotace si mohly zažádat obce do 2 000 obyvatel, svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel nebo místní části do 1 000 obyvatel. Dotace bylo možno získat v rozmezí do 50 tisíc až do 10 milionů korun. Celkově bylo podáno 16 žádosti, z nichž 13 úspěšně prošlo hodnocením. Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání 11. září. Seznam podpořených projektů:

 • Valašské Příkazy – Kanalizace Valašské Příkazy
 • Sazovice – Odkanalizování
 • Zděchov – Rozšíření splaškové kanalizace v obci Zděchov – I. etapa
 • Vlčková – Propojení vrtu č. 3 s vodojemem
 • Podhradí – Vybudování kanalizace v obci Podhradí – II. etapa
 • Březová – Vodní zdroj pro obec Březová
 • Veselá – Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice, k.ú. Veselá
 • Topolná – Vodovod v ulici Nad Školou
 • Halenkovice – Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa
 • Police – Stavební lokalita Výpusta – Police, I. Etapa, SO 02, SO 03
 • Hostišová – Pilotní projekt – čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v jihovýchodní části obce
 • Zádveřice-Raková – Výstavba vodovodu a kanalizace v obci
 • Žlutava – Prodloužení vodovodu k místní části Žlaby – II. etapa

Pro Zlínskenovinky.cz Renata Janečková, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje.

 

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Zlínský kraj)

X