STARÉ MĚSTO – Tradiční Krajský veletrh environmentálního vzdělávání a výchovy, který se koná pod záštitou radní Zlínského kraje Margity Balaštíkové, zodpovědné za životní prostředí a zemědělství, a je spolufinancován z krajského rozpočtu, proběhne v pátek 9. června ve Starém Městě.

Akce navazuje na mezinárodní ekologický festival Týká se to také tebe.

Pořadatelem je nezisková organizace LÍSKA a veletrh se koná za podpory Zlínského kraje, Města Staré Město, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Klubu kultury Uherské Hradiště.

Celodenní program (od 9:00 do 17:00) je rozdělen do tří bloků:

  • Zahrada u Památníku Velké Moravy (muzea): Aktivity pro děti, školní třídy, zájmové skupiny, rodiče s dětmi  – poznávací i zábavnéaktivity neziskových organizací a škol: Slovácké muzeum Uherské Hradiště – Život na Velké Moravě, smyslové vnímání přírody i hrátky s přírodou, Liška Bystrouška a její kamarádi, výstavy Život s hmyzem a Krajina v proměnách, proměny přírody Bílých Karpat, život včel, rolníkův rok, z farmy na náš stůl, od semínka k placce, voda jako přírodní živel, slunce zblízka, prohlídka expozice o Velké Moravě a další.
  • Náměstí Velké Moravy: Jarmark regionálních řemeslníků a výrobců, ukázky řemesel, dílničky pro děti a prodej: dřevěné hračky, práce se dřevem, práce s lepenkou, Lukášovy šité hračky, výrobky z kukuřičného šustí, valašské panenky, brambůrky od farmáře, pravý valašský trdelník, Pala&pa – zdravá placka do ruky, limonády, Hostětínské mošty a sirupy, Férová kavárna LÍSKY, prezentace řemesel a včelařství, rozbory vody se SOŠ a Gymnáziem Staré Město.
  • Náměstí Velké Moravy – pódium: Kulturní program: vystoupí kroužky SVČ Klubko, kapela Docela Vsetín, ukázky agility a dogdancing (11:00 a 13:00 hodin), vyhodnocení soutěže Do práce na kole (cca v 15:30 hodin)Více na: http://www.liska-evvo.cz/doc/regionalni-vzdelavaci-akce8. 6. 2017
  • Zpracováno s využitím tiskové zprávy neziskové organizace LÍSKA.
  • Krajský veletrh environmentálního vzdělávání a výchovy se koná za každého počasí (za deště v jezuitském sklepě).
X