ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s africkým morem prasat se minulý týden krajská radní pro zemědělství a životní prostředí Margita Balaštíková zúčastnila zasedání Národního centra pro tlumení nákazy. Na základě doporučení z tohoto jednání poté s pořadateli Barum Czech Rally Zlín dohodla, že v zájmu větší bezpečnosti a tlumení nákazy se rychlostní zkouška, která se pojede ve Slušovicích, přesune na druhou stranu města. Důvodem je, aby se závodní automobily ani diváci neobjevovali v prostoru, který je označen jako zvláště rizikový a je ohraničen elektrickým ohradníkem.

„Současně jsme se s vedením soutěže domluvili, že divákům bude rozdán letáček, v němž bude vyznačeno, kde se nemohou pohybovat pěšky a zajíždět svými vozidly. Zároveň tam bude v českém i anglickém jazyce uvedeno, jak se mají chovat po dobu soutěže, co mají dělat v případě, že by někde nalezli uhynulé prase, nebo že by například prase vyběhlo na cestu a bylo sraženo závodním vozidlem. Tyto informace budou i součástí oficiálního tištěného programu soutěže. Společně se tak snažíme, aby si diváci mohli užít plnohodnotný závod a nedošlo k závažnému porušení mimořádných veterinárních opatření a roznesení nákazy. Podporuje nás v tomto Agrární komora Zlínského kraje, Agrární komora ČR a současně také prezident Svazu chovatelů prasat,“ uvedla radní Margita Balaštíková.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 8. 2017
X