ZLÍN – Seminář pro starosty 28 obcí uspořádala dnes na krajském úřadě Energetická agentura Zlínského kraje, která těmto obcím pomohla při změně dodavatele elektrické energie a tím k významné úspoře finančních prostředků. Starostové obcí zde byli seznámeni se všemi důležitými záležitostmi souvisejícími s touto změnou a byly jim předány připravené smlouvy s novým dodavatelem.

„Pro tuto téměř třicítku obcí se nám podařilo zprostředkovat nákup elektřiny u nového obchodníka za výhodnou cenu 829 korun za megawatthodinu, čímž tyto obce jenom letos dohromady ušetří 655 tisíc korun oproti cenám stávajících dodavatelů a díky tomu, že jsou obce ochotny měnit obchodníky, šetří dokonce více než 2 miliony korun oproti běžným ceníkovým cenám. Celkově jsme v tomto ohledu pomohli již 109 obcím ze Zlínského kraje. Hromadný a výhodný nákup elektřiny i zemního plynu na komoditní burze dlouhodobě zajišťujeme také pro Zlínský kraj a jeho organizace. Díky tomu již kraj a jeho organizace během posledních zhruba deseti let dosáhly celkové úspory nákladů přesahující 120 milionů korun,“ informovala Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje.

Kromě toho Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) pomáhá kraji i obcím také při administraci energetických projektů (zateplování budov, modernizace zdrojů tepla atd.). To znamená, že jim pomáhá správně zadat projektovou dokumentaci a společně s projektanty a energetickými specialisty připravit i podklady pro vhodné dotační zdroje. Tedy poradí, jak by měl projekt optimálně vypadat a byl trvale udržitelný po dalších minimálně 20 let, u staveb pak minimálně 30 let. Dohlíží také na celý proces, aby byl projekt řádně uveden do provozu, a následně hodnotí jeho přínos. Cílem projektů je, aby pomohly šetřit energii, snížit emise i provozní náklady a zpříjemnit vnitřní prostředí budov.

Pro představu: V letech 2007–2016 iniciovala, koordinovala a administrovala EAZK celkem 412 úspěšných investičních projektů na zateplování budov ve výši 2,763 miliardy korun. Tyto realizované akce šetří více než 390 tis. GJ tepla a 18 tis. tun emisí CO2 ročně v obecních a krajských budovách, jako jsou školy, nemocnice, obecní úřady, dětské domovy a domy pro seniory. Při průměrné ceně 400 korun/GJ to dělá 156 milionů korun ročně na uspořených nákladech za palivo. Díky činností EAZK se tak znatelně zlepšil stav ovzduší na území Zlínského kraje a masivně se zainvestovalo do opatření, která snižují energetickou náročnost budov a přispívají k zajištění energetické udržitelnosti v regionu. V novém programovacím období, tedy v roce 2017, kolektiv pracovníků EAZK přispěl svou činností k podání dalších 58 žádostí o dotace na projekty v celkové hodnotě 552 milionů korun, které ušetří energii ve výši 4 000 GJ za rok a téměř 1 000 tun emisí CO2.

EAZK poskytuje také poradenství občanům Zlínského kraje v oblasti modernizace, výstavby a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech. Tím přispívá i k úspěšnému čerpání dotací z programů Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací. Stojí za zmínku, že v čerpání dotací na energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje energie se Zlínský kraj pohybuje každoročně na třetím nebo čtvrtém místě v pořadí všech krajů.

Celkem ve finančním vyjádření přinesly činnosti vykonávané EAZK v období let 2007–2016 pro území Zlínského kraje minimálně 3,111 miliardy korun do energetické efektivity, tj. v průměru 311 milionů korun ročně. Při zohlednění částky poskytnuté Zlínským krajem EAZK v tomto období 10 let (31,302 milionu korun) lze konstatovat, že za každou 1 korunu vloženou do EAZK získal Zlínský kraj pro své území minimálně 99 korun.

EAZK byla jako obecně prospěšná společnost založena Zlínským krajem v roce 2006 a je jeho servisní organizací pro implementaci energetické politiky kraje. Zlínský kraj má takovouto vlastní agenturu jako jediný v republice.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 1. 2018
X