V současné době je podle dostupných analýz zhruba třetina domácností na hranici chudoby – to znamená, že svými příjmy nepokrývají své základní životní potřeby, tedy náklady na bydlení včetně energií, na nákup potravin, případně léků, na dopravu do školy a do zaměstnání a případně na splátky půjček, které v minulosti čerpaly. Vláda sice tvrdí, že nenechá nikoho padnout, ale tito lidé až spadli z úrovně střední třídy na dno a rozhodují se, jak dál. Vláda sice stále opakuje, že nenechá nikoho padnout a že inflace příští rok klesne, že plynu a elektřiny je dost a na zastropované ceny každý dosáhne, případně dostane příspěvek na bydlení.
To je podobné chlácholení, jako když nám ministr zemědělství sliboval, že ceny potravin budou klesat. Vláda omílá tyto fráze, aby veřejnost uklidnila a aby prý zabránila panice. Moje představa o demokracii je jiná – vláda by především měla říkat lidem pravdu, i když je těžká a nepříjemná. Pravda je nejpraktičtější, protože se podle ní lidé mohou připravit, mohou na reálnou situaci reagovat.
Takže – co se příští rok stane: ceny skutečně porostou pomaleji, měsíčně můžeme očekávat průměrné zvýšení cen kolem 1 %. Ceny potravin mohou růst o něco rychleji a rozhodně to domácnosti nevykryjí šetřením, přechodem na levnější druhy nebo čekáním na akce velkoobchodních řetězců. Úspory energií jsou lepší cestou, ale zásadní řešení najdou ty domácnosti, které zvýší své příjmy.
Dá se očekávat zvýšení nezaměstnanosti. Celostátně to nebude nic dramatického, ale konkrétních lidí se to nepochybně dotkne. Trvalého zaměstnání je třeba si vážit. Pokud má kdo možnost zvýšit si kvalifikaci, vstoupit do oboru, ve kterém je větší poptávka po pracovních silách, teď je dobrá doba se do toho pustit.
Rodiny, které mají úspory, z nich dnes mohou sice čerpat, ale pokud by to bylo na spotřebu, je to v zásadě špatná cesta. Inflace snižuje hodnotu úspor, ale tomu lze předejít šikovnou investicí. Na trhu budou zajímavé akciové i dluhopisové tituly a budou dostupnější. Kdo tomu rozumí, měl by se porozhlédnout, kdo si sám netroufá, může se poradit v bance nebo v některé poradně. Dá se předpokládat také oslabení kurzu koruny v příštím roce, takže nákup cizích měn v rozumné míře také snižuje riziko ztrát.
Vláda stejně halasně, jako o demokracii, mluví také o tom, že nebude zvyšovat daně. To je v příštím roce v podstatě neudržitelné. Vláda bude zřejmě hledat cestu, jak by se mohl vlk nažrat a koza zůstala celá. Nabízí se zejména rušení některých daňových výjimek, přesuny zboží do vyšších sazeb DPH, zvýšení poplatků a zdanění majetků – zejména investic. Zkrátka – zdanění v příštím roce nejspíš stoupne. Vláda to svede na Putina a na předešlou vládu a nejspíš to opět zavede plošně, protože nic jiného nestihne.
Tento scénář příštího roku je optimistický – předpokládá, dodávky energií z Ruska budou zachovány a že se nestane nic neočekávaného. Pokud dojde k nečekané změně situace, může se usínající inflace probudit, nedostatek energií může vést k regulaci jejich spotřeby a k ještě vyšší ceně, k dalším krachům firem a k rychlejšímu růstu nezaměstnanosti, se všemi z toho plynoucími důsledky.

Categories: Nezařazené

X