Téma geneticky modifikovaných zemědělských výrobků a potravin je velmi široké. Je řada zastánců, ale řada houževnatých odpůrců. Každý předkládá své argumenty, důkazy, výsledky laboratorních testů nebo výsledky produkce. Pro spotřebitele nic z toho není důležité. Spotřebitel má důvěru, že si v obchodě nakoupí potravinu, která nebude geneticky či zdraví škodlivá a bude pro něj i cenově dostupná. A sama bych k tomu ještě přidala, že důležité je, aby případné nové plodiny neměly negativní či zhoubný vliv také na floru či faunu v okolním prostředí. To jsou podle mého názoru hlavní kritéria, která by měly mít na zřeteli všechny orgány, jež o aplikaci GMO v našem zemědělství a potravinářství rozhodují nebo budou rozhodovat. Ráda bych, aby se podle nich řídili i v Evropském parlamentu a předešlo se tak neshodám, ke kterým by nutně následně docházelo při dovozech potravin ze zemí, kde budou tyto parametry nastaveny odlišně (volněji). Podle zprávy v příloze je patrno, že výbor europarlamentu vykročil správným směrem – co bude dále, budeme sledovat.

http://zemedelec.cz/vybor-europarlamentu-podporil-aby-o-gmo-mohly-rozhodovat-zeme-eu/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/geneticky-modifikovane-organismy-(gmo).aspx

http://www.nazeleno.cz/potraviny/geneticky-modifikovane-potraviny-jaka-jsou-rizika.aspx

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_organismus

Categories: Potraviny

X