Když mohl stát dotovat vyčištění pozemků v areálu, nevím, proč by nemohl finančně pomoci i s dekontaminací mimo Autopal.

Hluk – Na deset tisíc kubíků zeminy by mělo absolvovat dekontaminaci od zamořených spodních vod, znečištěných v 70. letech minulého století nešetrným hospodařením Autopalu Hluk. Dlouholetý státní podnik a někdejší přední výrobce chladičů a dalších součástí pro auta značky Škoda, Tatra či Avia byl v roce 1993 privatizován.

Smlouvy podepsané se státem řešily pouze dekontaminaci zeminy uvnitř samotného areálu Autopalu. Pozdější nálezy však ukázaly, že část půdy je zamořená i mimo jeho prostory. Vedení radnice v Hluku v současnosti zvažuje kroky, které by jí finančně pomohly dekontaminaci spustit. Jedná se totiž o projekt s rozpočtem v řádu desítek milionů korun.

„Když po revoluci koupila Autopal Hluk společnost Ford, vznikla smlouva zavazující nového majitele dekontaminovat pozemky uvnitř samotného závodu s příspěvkem státu. Přestože tento úkol byl dokončen v minulém roce, stále nás trápí zamořené pozemky, které se vyskytují mimo komplex budov Autopalu,“ uvedl starosta Hluku Martin Křižan. Uzavřená smlouva totiž nic neříkala o půdě mimo výrobní areál společnosti podnikající v automobilovém průmyslu.

„To byla podle mého chyba. Nyní máme problém, protože současné dotační programy státu na dekontaminaci pozemků počítají s neznámým viníkem. To v našem případě bohužel nesplňujeme, ačkoliv viníkem je sám stát,“ podotkl Martin Křižan. S parcelami nacházejícími se za zdravotním střediskem u Autopalu má navíc město plány do budoucna. S jejich výkupem počítá i majitelka jednoho z pozemků, Hlučanka Marie Galdová. „Předběžně jsem domluvena s vedením obce na vykoupení pozemku. Vím, že se jedná o znečištěnou půdu, nicméně nijak jsem to neřešila, a pokud ji Hluk chce, ráda ji prodám,“ prozradila.

Plány města ve výkupu parcel a vybudování dětského hřiště s parkovištěm však musí počkat právě na jejich vyčištění. Nově se do sporu vložila radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, která má mít na toto téma domluvenou schůzku na Ministerstvu financí. To je totiž zodpovědným orgánem za podpis smluv při privatizaci areálu. „Mám už na stole seznam požadavků Ministerstva životního prostředí, které musí Hluk splnit. Až poté se lze v dané věci posunout dále. Situace je podle mého mínění nesmyslná. Když mohl stát dotovat vyčištění pozemků v areálu, nevím, proč by nemohl finančně pomoci i s dekontaminací mimo Autopal,“ vysvětlila. Jak naznačují výsledky analýz, které si na zmiňovanou oblast nechalo vypracovat Ministerstvo financí od firmy EPS biotechnologie, kontaminace se především týká spodních vod, kde je zvýšený obsah uhlovodíků.

„Rizika jsou především zdravotní. V areálu je situace pod kontrolou, neboť se aktivně sanuje. K řešení je oblast mimo areál, kterou lze řešit různými způsoby – odtěžbou nebo metodou „na místě“ případně jejich kombinací,“ upřesnil jednatel společnosti Miroslav Minařík.

Celou situaci se snažil objasnit mluvčí Ministerstva financí Filip Běhal. „V daném případě je sice znám viník, ale tento viník neexistuje, neboť jím je státní podnik, který zanikl při privatizaci. V takové situaci tedy není podstatné, kdo je viník, čili původce, ale kdo by měl být osobou povinnou ekologickou zátěž odstranit. Tomu se společnost Autopal s odkazem na uzavřenou dohodu brání. Je tedy třeba najít jinou povinnou osobu, přičemž Ministerstvo financí je ochotno na tomto problému spolupracovat,“ řekl Filip Běhal.

Právě na dříve uzavřenou dohodu se odvolává také nynější nástupce Autopalu Hanon Systems Autopal. „Ze smlouvy uzavřené mezi společností Hanon Systems Autopal a Ministerstvem financí vyplývá závazek společnosti sanovat pozemek uvnitř areálu společnosti. Sanační práce v areálu stále probíhají a jejich dokončení je plánováno do konce roku 2021. Ohledně oblasti mimo areál společnosti Hanon Systems Autopal v Hluku nebylo v této fázi učiněno žádné rozhodnutí,“ dodala mluvčí Veronika Prudilová.

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/hluk-chce-cistit-zamorenou-pudu-chybi-mu-penize-30170310.html

Hluk chce čistit zamořenou půdu

 

X