Ke zlevnění vepřového masa v našich obchodech nedochází i přesto, že cena jatečných prasat klesla v posledních týdnech až o desetinu. Spotřebitel však změnu cen nepociťuje. Obchodníci s masem a obchodní řetězce tak konzumují cenovou výhodu, plynoucí z přetlaku vepřového masa na evropském trhu.  Důvodem tohoto stavu je nadvýroba vepřového masa v EU. Dnes je k nám dováženo maso za ceny, za které je nemůže nikdo vyrobit. Jan Stibal, ředitel svazu chovatelů prasat v ČR, uvádí ve svém komentáři (Zemědělec 43/2014), že „s velkou pravděpodobností jde o skryté dotace v některých starých zemích EU“. Chovatelé tak utrpí  velké ztráty, spotřebitel o ničem neví a peníze spotřebují nadnárodní korporace. K tomuto problému jsem se již vyjádřila v předcházejících článcích o potravinách. Ministerstvo zemědělství připravuje osvětovou kampaň na podporu domácích výrobků. Je však třeba poznamenat, že v současné době je velmi obtížná identifikace původu masa. Označení CZ na balíčcích neznačí český původ výrobku, ale pouze místo, kde byla provedena poslední operace (např. balení, značení). Nová legislativa EU, dotýkající se značení, bude platit až od dubna 2015.

Categories: Potraviny

X