Všechny úpravy, které vedou ke zlepšení stavu našeho zemědělství a směřují k obnově soběstačnosti budu při svém působení ve Sněmovně podporovat.

Přivítala jsem i zprávu ministra Jurečky v časopise Zemědělec 2/2016. Ministerstvo zemědělství připravuje zásahy do poskytování podpory ve struktuře zemědělské výroby. Sama se touto problematikou zabývám a vím, že nejvýznamnější pro obnovení života na venkově je obnova živočišné výroby. V tomto směru ministr připravuje motivaci těm, kteří chtějí znovu nainvestovat do nákupu základního stáda a věnovat se živočišné výrobě. Podporovat bude také zvýšení plochy ovocných sadů, ochranu zemědělského půdního fondu a změny osevních postupů. Postihovat chce naopak ty, u kterých bude zjištěna eroze půdy. Podporu chce věnovat také budování vodních zásobníků …… blíže viz článek:

Plán agrární politiky001

X