Zaujal mne článek Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků, z.s. Je shrnutím dosavadního vývoje českého zemědělství a potravinářství od vstupu ČR do EU. Poznatky, které přináší jsou velmi znepokojivé a bylo by třeba, aby se nad situací v tomto oboru Vláda vážně zamyslela a přijala účinná opatření k nápravě.

článek pro tisk A ze dne 4.7.2016

Text s drobnými úpravami byl zveřejněn v Právu ve dvou částech ve dnech 30.7. a 6.8.2016.

X