Počátek devadesátých let a divoký nástup podnikání při nedostatečném respektu k zákonům a morálce (co není zakázáno je dovoleno) u některých z nás přetrvává a přináší i dnes své nestravitelné ovoce.

Někteří z nás si natolik odvykli ctít zákony a raději si platit advokáty, že dnes již žádný jiný způsob chování ani nepovažují za normální. I když novela zákona o významné tržní síle již řadu měsíců platí, ukazuje se, že ctihodnému vedení obchodního řetězce Globus ještě nestálo zato věnovat této „nevýznamné drobnosti“ pozornost a pokračuje v nežádoucích praktikách. A tak jim Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu 183 mil. Kč. Podle zveřejněných nálezů k porušení zákona skutečně došlo. Teď tedy budou hledat cesty jak pokutu snížit či zrušit. Uvidíme, kam povede úsilí advokátů a jaká bude případná tolerantnost soudců.

Než došlo k přípravě novely, obracela se na mne řada dodavatelů, abych jako poslanec informovala ostatní zákonodárce i zástupce výkonné moci o celé řadě neetických, nekorektních až vydíracích praktik, které obchodní řetězce vůči svým českým dodavatelům používaly. Tržní prostředí už bylo to tam, dlouhodobý postup řetězců pokračoval v destrukci českého zemědělství a potravinářství, evropské orgány mlčely. Princip dobrovolnosti a dohod k řešení těchto problémů nestačil. Bylo třeba, aby stát zakročil. Všichni, kdo v této věci mohli něco udělat, vnímali tyto problémy již delší dobu (Potravinářská komora i Ministerstvo zemědělství) a tak se zrodila novela zákona o významné tržní síle, kterou jsem ve Sněmovně obhajovala. Byla schválena a vytvořena komise, která dohlížela na aplikaci zákona v praxi a já byla pověřena jejím řízením.

I po nabytí účinnosti novely jsem však viděla, že snahy o nerespektování zákona přetrvávají a tak mne ani zjištění ÚOHS nijak nepřekvapilo. Ale bylo to právě množství nepřijatelných a netržních praktik co přinutilo stát zakročit (a nejen u nás). Zákon máme, a i když není dokonalý, musí se dodržovat. Vím, že cesta k zajištění dodržování zákona je vždy poněkud trnitá. Věřím, že zjištění ÚOHS jsou podložená a pro „rozmělňovače a ohýbače“ zákonů (advokáty) už novela nanabídne tolik prostoru pro zpochybňování.

Ale když jsem si četla komentáře ke zveřejněnému článku, našla jsem tam i názory, které by mohly řešení napomoci a stojí zato si je přečíst (cituji bez úprav):

  • „K čemu jsou takový pokuty, když je stát nedokáže v přijatelné době vymoci?
    Pokuta je pokuta a hotovo. Máte na silnici šanci se proti uložené blokové pokutě odvolat – pokud ..cajt drží v hrsti Vaše papíry! Proč ministerstvo obchodu při udělení pokuty až do jejího zaplacení nedrží v hrsti licenci Globusu?“
  • „Po opakovaném porušení zakázat činnost celého řetězce. Další řetězce by si dali pozor“.
  • „TO CO PŘEDVÁDEJÍ ŘĚTĚZCE V ČESKÉ REPUBLICE, JE MALÁ HRÚZA! KDO V TOMTO ZAKROČÍ A SJEDNÁ POŘÁDEK?“
  • Ano, v našich zákonech často chybí ten prostý selský rozum a prostá jasná řešení. Jsem ráda, že si lidé uvědomují, že řetězce nejsou jen přínosem, za který jsme je v devadesátých letech považovali a že je třeba jejich působení věnovat mnohem více pozornosti.

Margit Balaštíková

Categories: Potraviny

X