Zásilka

V pátek 19.8.2016 se uskutečnila v Kroměříži konference “Směřování českého zemědělství”. Záštitu nad konferencí převzala poslankyně M. Balaštíková a starosta města Kroměříž Mgr. Jaroslav Němec. Na konferenci vystoupili: Felix Mittermayer (zástupce Evropské komise), Miroslav Toman (prezident AK a PK ČR), Zdeněk Janejsek (předseda Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků), JItka Götzová (Ministerstvo zemědělství), Markéta Chýlková (PK ČR), Jan Volný (poslanec), Karel Tureček (poslanec), M. Kovářík (starosta obce Modrá) a M. Balaštíková (poslanec). Cílem konference bylo zhodnotit dosavadní vývoj a směřování zemědělství a potravinářství, jeho konkurenceschopnost a příležitosti, které nabízí společný evropský trh. Účastníci konference vyjádřili nespokojenost s dnešním hlubokým poklesem zemědělské výroby, s narušování tržního prostředí na společném trhu některými členskými státy EU a s vysokou mírou závislosti naší země na importu potravin, které umíme vyrobit sami.
Shodli se na tom, že je nejvyšší čas, aby naše vláda začala situaci zemědělců a potravinářů řešit a řešit také situaci na českém venkově, řešit postavení obchodních řetězců, dumpingové ceny dovážených potravin, podporu živočišné výroby a také opatření k zadržení vody v půdě a krajině. Výstupem konference je výsledná deklarace, do které shrnuli své základní požadavky na vládu. Ke zvýšení suverenity a bezpečnosti naší země i k posílení jejího postavení v EU je třeba, aby vláda tuto výzvu přijala a aktivně podle ní konala.

Nespokojenost s tímto stavem totiž vyjadřuje také odborná veřejnost prostřednictvím svých organizací – ať už se jedná o Agrární komory, Zemědělský svaz nebo další. Jestliže chceme, aby se situace zlepšila, musí vláda přijmout dlouhodobý strategický cíl a podpořit růst zemědělské a potravinářské výroby objemově na úroveň soběstačnosti.

Výsledky konference byly shrnuty do dokumentu: Deklarace final,
Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, konference Směřování českého zemědělství, 01
Categories: Nezařazené

X