ZLÍN – Ukázky zajímavých forem environmentální výchovy včetně prezentace výrobků z tradičních regionálních zdrojů doplnily XVI. ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, kterou ve Zlíně ve čtvrtek 1. prosince zahájila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Hlavní téma tohoto odborného setkání znělo „Odkud se bere jídlo aneb Jídlo s příběhem.“

„Chtěla bych poděkovat všem organizátorům za uspořádání dalšího z ročníků této již tradiční konference. Vnímám ji jako velmi důležitou, protože problematika životního prostředí představuje závažné globální téma. Otázky jak se chovat k přírodě a čerpat z ní ten největší dar, totiž to, že nás dokáže uživit, jsou mimořádně aktuální – zvláště nyní, kdy se k nám dováží spousta nekvalitních potravin. Je velkým úkolem environmentální výchovy působit na děti tak, aby se učily znát cenu přírody a půdy, vážily si jí a také ji v budoucnu dokázaly rozumně a zodpovědně využívat,“ řekla radní Margita Balaštíková.

Konferenci uspořádal s finanční podporou Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství a Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, LÍSKA, z. s., 14I15 Baťův institut, p. o., Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. a ALCEDO – středisko volného času Vsetín.

Součástí programu byly referáty a prezentace zaměřené na zdravou stravu včetně návodů, jak si ji připravit pomocí produktů z vlastní (nebo školní) zahrady, ale také různé pracovní dílny. Na jedné z nich například pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně předváděli, jak péct tradiční chlebové placky.

Na konferenci byly rovněž jednotlivým osobnostem uděleny ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2016.

Zpracovala: Helena Mráčková

konference-zlin-2-12-2016

konference-zlin-2-12-2016-3konference-zlin-2-12-2016-4konference-zlin-2-12-2016-5

X