ZLÍNSKÝ KRAJ – Efektivnější vyřizování náhrad ze strany úřadů za škody vzniklé během mimořádných událostí je hlavním důvodem pro předložení novely zákona o Integrovaném záchranném systému (IZS), kterou má připravenou Zlínský kraj.

„Chceme využít toho, že Margita Balaštíková a Petr Gazdík jsou nejen zastupiteli a radními Zlínského kraje, ale zároveň poslanci, a proto je logické, aby to byli právě oni, kteří budou návrh předkládat na půdě poslanecké sněmovny,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Problémový výklad pasáže zákona nastal při řešení mimořádné události v areálu muničního skladu ve Vlachovicích, podle kterého by kraje měly z příspěvku na přenesenou působnost hradit předložené žádosti o odškodnění.

Navrhovaná novela zákona říká, že o náhradách škod by mělo rozhodovat přímo ministerstvo vnitra a krajský úřad pouze zajištovat sběr žádostí, kontroloval jejich doloženost příslušnými přílohami a následně i vyplácet finanční náhrady, které úřadu zašle ministerstvo. „V podstatě novela kopíruje systém vyplácení škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, který je plně funkční a v praxi se osvědčil,“ doplnil hejtman.

Návrh novely zákona byl projednán s ostatními kraji České republiky.

  1. 12. 2016, Renata Janečková
X