ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 1 milionem korun chce v příštím roce Zlínský kraj podpořit ekologické aktivity na svém území a tím přispět k většímu zapojování dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí v kraji.

„O podporu budou moci žádat spolky, ústavy, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby se sídlem ve Zlínském kraji,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Podpory se mohou dočkat například aktivity na školních zahradách, badatelsky orientované vyučování, osvěta veřejnosti, ekologické poradenství či vzdělávání dospělých pro práci s dětmi v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Podpořené projekty obdrží dotaci v rozmezí od 20 do 100 tisíc korun.

Rámec programu na podporu ekologických aktivit již projednala krajská rada, v prosinci jej bude schvalovat zastupitelstvo a do konce roku by měl být program včetně formuláře žádosti o poskytnutí podpory zveřejněn na úřední desce i webových stránkách Zlínského kraje.

Zpracoval: Jan Vandík

X