ZLÍNSKÝ KRAJ – Ke zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění a zvýšení množství čištěných odpadních vod ve Zlínském kraji má přispět 32 milionů korun, které má pro příští rok kraj připraveny ve svém rozpočtu.  „Podporovány budou například výstavba a rozšíření veřejných vodovodů i vodárenských objektů v obcích Zlínského kraje, dále budování zdrojů pitné vody či výstavba kanalizací nebo čistíren odpadních vod,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství. O dotace budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel, svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel nebo místní části do 1 000 obyvatel. Dotace bude možno získat v rozmezí do 50 tisíc až do 10 milionů korun.  Rámec programu na podporu vodohospodářské infrastruktury již projednala krajská rada a doporučila jej schválit krajskému zastupitelstvu. Do konce letošního roku by měl být program včetně formuláře žádosti o poskytnutí podpory zveřejněn na úřední desce i webových stránkách Zlínského kraje.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 12. 2016
X