ZLÍNSKÝ KRAJ – Uzavření smluv s dodavateli, kteří se v letošním roce postarají o údržbu zvláště chráněných území ve Zlínském kraji, schválili krajští radní. Dodavatelé vzešli z realizované veřejné zakázky. Kraj jim vyplatí celkem 1 141 155 korun.

„Tito dodavatelé pro nás zajistí především posečení travního porostu na celkem 21 vymezených lučních plochách nacházejících se na území přírodních památek a přírodních rezervací ve Zlínském kraji a následné odstranění posečené trávy, případně sena, mimo posečené plochy. Postarají se také o kácení a následnou likvidaci náletových dřevin,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Vyhlašování přírodních památek a přírodních rezervací mají ve své kompetenci kraje, a to na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stejný zákon pak krajům stanovuje povinnost o tato území nacházející se mimo území chráněných krajinných oblastí pečovat.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 5. 2017
X