ZLÍNSKÝ KRAJ – Dotaci ve výši 4,877 milionu korun poskytne letos zlínské hejtmanství Energetické agentuře Zlínského kraje, jejímž je zřizovatelem, na její hlavní činnost a také na realizaci dvou mezinárodních projektů v rámci programu „Inteligentní energie – Evropa“.

„První z těchto projektů, nazvaný Data4Action, je zaměřen na vytvoření regionální centra, tzv. pozorovatelny, pro sběr, výměnu a zpracování energetických údajů. Druhý projekt s názvem SRCplus se soustřeďuje na problematiku pěstování a využití rychle rostoucích dřevin pro energetické účely,“ informovala radní Zlínského kraje pro oblast životního prostředí Margita Balaštíková.

Regionální centra vzniklá během tříletého projektu Data4Action budou sloužit jako opora veřejným orgánům při plánování udržitelné energie a při zpracování dat pro SEAP (Akční plán udržitelné energie). Součástí projektu je síť ENERGee-Watch (Evropská síť regionálních pozorovatelen skleníkových plynů). Zapojení do této sítě může být pro místní a regionální instituce příležitostí seznámit se s příklady dobré praxe v jiných evropských regionech a sdílet své zkušenosti.

Projekt SRCplus je zaměřen na oblast pěstování a využití rychle rostoucích dřevin (RRD) a výměnu získaných zkušeností. Jeho cílem je vytvořit funkční a dlouhodobě udržitelnou lokální logistiku RRD, zahrnující jejich pěstování, zpracování, prodej a využití k energetickým účelům. V rámci projektu se uskuteční několik vzdělávacích, osvětových a propagačních akcí pro zemědělce, majitele veřejných pozemků i malé a střední odběratele štěpky. Budou podporovány udržitelné postupy v zásobování RRD s cílem vyzdvihnout jejich environmentální přínosy ve srovnání s ostatními plodinami.

Kromě mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky patří mezi hlavní činnosti Energetické agentury Zlínského kraje (EAZK) konzultační činnost a energetické poradenství, iniciování a příprava energetických projektů nebo podpora energetického managementu kraje a obcí. Celkem, ve finančním vyjádření, přinesly činnosti vykonávané EAZK v období let 2007–2015 subjektům na území Zlínského kraje 2,768 miliardy korun, tj. v průměru 307 milionů korun ročně.

Jan Vandík

https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-podpori-dva-mezinarodni-energeticke-projekty-aktuality-13694.html

X