ZLÍNSKÝ KRAJ – Částku 989 tisíc korun rozdělí letos zlínské hejtmanství v rámci svého programu na podporu ekologických aktivit v kraji. Podpořeno bude celkem 19 aktivit. Přidělení těchto dotací schválila krajská rada.

„Podpora z programu je určena zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, tedy tzv. EVVO, zaměřené jak na školní mládež, tak i na širokou veřejnost. Chceme tím přispívat k většímu zapojování dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí v kraji,“ sdělila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

O dotaci v rozmezí od 20 tisíc do 100 tisíc korun mohly žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby a školy nebo školská zařízení. Celkově bylo do programu předloženo 39 žádostí o podporu, po vyhodnocení uspělo 19 z nich.

Finančně podpořeny budou například Ekologická olympiáda pro středoškoláky ve Zlínském kraji, Minifestival ekozemědělství ve Zlíně, environmentální mimoškolské vzdělávání mladých rybářů nazvané „Co nám žije v Dřevnici“ nebo projekt „Ptačí ráj na školní zahradě“, realizovaný Základní školou Vsetín, Ohrada.

Zpracoval: Jan Vandík

https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-podpori-ekologickou-olympiadu-minifestival-ekozemedelstvi-i-dalsi-ekologicke-aktivity-aktuality-13929.html

X