ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 33 různorodých aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) podpoří letos Zlínský kraj ze svého dotačního programu, který pro tento účel vyhlásil. Úspěšným žadatelům rozdělí celkovou částku 1,986 milionu korun.

„Z tohoto našeho programu podporujeme školní i mimoškolní environmentální vzdělávání, aktivity na školních zahradách, badatelsky orientované vyučování, osvětu veřejnosti, ekologické poradenství, ale také vzdělávání dospělých pro práci s dětmi v environmentální oblasti,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

O dotaci si mohly zažádat spolky, ústavy, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby se sídlem ve Zlínském kraji. Hodnotící komise podpořila 33 z celkem 42 přijatých žádostí. Mezi podpořenými akcemi jsou například oblastní kolo soutěže Zlatá včela pořádané Českým svazem včelařů, ekologická olympiáda pro středoškoláky Zlínského kraje, jejímž organizátorem je Gymnázium Valašské Klobouky, nebo projekt Základní školy a Mateřské školy Choryně nazvaný „Nech brouka žít!“.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 3. 2018
X