Ke zmírnění následků sucha v lesích chce napomoci Zlínský kraj. Vlastníky lesů v kraji hodlá finančně podpořit při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, eliminaci výskytu škůdců v porostech oslabených nedostatkem srážek.

„Pro tyto účely máme pro příští rok připraven speciální program podpory, v rámci kterého chceme mezi vlastníky lesů ve Zlínském kraji rozdělit až 10 milionů korun,“ informovala Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.
Program bude realizován ve třech dotačních titulech. První bude zaměřen na podporu nákupu prostředků na hubení a monitoring kůrovce (konkrétně čtyř druhů lýkožroutů), druhý na usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách a třetí na výsadbu vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků. V rámci prvního dotačního titulu může finanční podpora kraje činit až 100 %. Důvodem je nepříznivá, v severozápadní části kraje až kritická situace v napadení lesních porostů kůrovcem.

Rámec programu podpory bude 19. prosince schvalovat krajské zastupitelstvo, zveřejnění programu včetně formuláře žádosti na úřední desce a webových stránkách Zlínského kraje se předpokládá v lednu 2017.

Pro Zlínskenovinky.cz Renata Janečková, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje.

 

(lh,zlinskenovinky.cz,foto Zlínský kraj)

 

X