ZLÍNSKÝ KRAJ – Kraj přispěje na údržbu chráněných luk a pastvin, mezi vlastníky či nájemce pozemků ve zvláště chráněných územích Zlínského kraje rozdělí 634 tisíc korun. Serveru Zlin.cz to za hejtmanství sdělil Jan Vandík.

Celkem 29 příjemců tyto peníze využije k údržbě těchto lokalit, zejména pak k posečení vysoké trávy, k odstranění sena mimo plochu zvláště chráněného území, případně i k likvidaci náletových dřevin.

„Kraje mají podle zákona o ochraně přírody a krajiny povinnost zajistit péči o zvláště chráněná území, nacházející se mimo chráněné krajinné oblasti. Za tímto účelem mohou uzavírat písemné dohody s vlastníky či nájemci pozemků, kteří zde pravidelně provádějí údržbu, a poskytnout jim na tuto činnost finanční příspěvek, neboť starost o louky nebo pastviny ve zvláště chráněných územích s sebou nese vyšší nároky na jejich údržbu,“ vysvětlila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Často se totiž jedná o rozsáhlé, hůře přístupné nebo značně členité terény, kde je potřeba šetrným způsobem zajistit sečení a odstranění sena, aby v těchto lokalitách zůstaly zachovány vzácné druhy rostlin. Kdyby se tráva neposekla, zarostly by tyto louky stařinou, později náletovými dřevinami a byl by tak ohrožen výskyt vzácných rostlin, jako jsou například orchideje – vstavače.

Zlínský kraj v letošním roce zajištuje péči o celkem 47 zvláště chráněných území. Údržba těchto ploch se řídí krajem schváleným Plánem péče, který je projednáván s vlastníky nebo nájemci těchto pozemků a částečně je jimi také realizován. V něm je mimo jiné určeno i to, jak často, jakým způsobem a v jakém termínu je nutné v konkrétním terénu zajistit sečení, případně kácení náletových dřevin. V lokalitách, kde nelze dohodnout péči s vlastníkem, pak kraj zajišťuje realizaci Plánu péče dodavatelsky.

X