ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila dotaci ve výši 150 tisíc korun Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, částkou 120 tisíc korun podpoří akci Zemědělská výstava Kroměříž, kterou pořádá Okresní agrární komora Kroměříž.

„Záchranné stanice poskytují odbornou veterinární péči zraněným zvířatům z volné přírody a připravují je na zpětné vypuštění do přirozeného prostředí, v tomto směru mají tyto stanice nezastupitelnou roli. Dotace je poskytována na náklady související se záchranou poraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů z území Zlínského kraje v roce 2020,“ uvedla radní Margita Balaštíková, zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství, a doplnila, že rada schválila také podporu tradiční akce pro veřejnost Zemědělská výstava Kroměříž.

Radní rovněž doporučili krajským zastupitelům ke schválení podporu dalších pravidelně se opakujících akcí pořádaných agrárními komorami ve Zlínském kraji a dotaci doporučila i pro Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Buchlovicích.

Kraj by tak mohl i v letošním roce podpořit oblíbené akce Dožínky Zlínského kraje, TOP Víno Slovácka, Perla Zlínska a Ovčácký den na Valašsku. Na každou tuto akci by kraj přispěl částkou 250 tisíc korun. Dalších 300 tisíc korun by z Fondu Zlínského kraje mohla na zajištění činnosti obdržet Záchranná stanice v Buchlovicích. O udělení těchto dotací rozhodne krajské zastupitelstvo na svém zasedání 10. února.

Zpracovala: Adéla Čuříková

X