ZLÍNSKÝ KRAJ – Téměř šest desítek vlastníků lesů podpořil v loňském roce Zlínský kraj ze svého dotačního programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Mezi úspěšné žadatele rozdělil celkem 3,1 milionu korun.

„Tento program jsme vloni vyhlásili vůbec poprvé, abychom vlastníkům lesů pomohli vyrovnávat se s následky sucha v lesích. Jmenovitě jsme je podpořili při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, při eliminaci výskytu lýkožroutů v porostech oslabených nedostatkem srážek a při usměrňování odtoku srážkové vody, tak aby zůstávala v lesních porostech,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Program byl realizován ve třech dotačních titulech. První byl zaměřen na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů, konkrétně lapačů, feromonových návnad nebo insekticidních sítí. Podporováno bylo rovněž ošetření dříví proti lýkožroutům aplikací účinné látky nebo odkorněním. Podpora byla vyplacena 38 žadatelům, kteří díky tomu zakoupili 2 678 prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů a ošetřili téměř 13 500 kubických metrů dřeva.

Druhý dotační titul byl určen na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách. Podporováno bylo budování nových drenáží, rigolů, opěrných a zárubních zdí či rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cest (drenáže, trativody, propustky, vsakovací objekty, protipožární nádržky). Podpořeno bylo 7 žadatelů, kteří nově vybudovali nebo zrekonstruovali celkem 202 výše zmíněných objektů.

Z třetího dotačního titulu byla podpořena výsadba vhodných dřevin (původní hrušně a jabloně, třešeň ptačí, jeřáb břek, jilm) a zřizování oplocenek a oplůtků. Podporu získalo 12 žadatelů. Ti vysázeli 7 277 kusů nových dřevin a zřídili nové oplocenky v celkové délce přesahující 4 kilometry.

Zlínský kraj program na podporu zmírnění následků sucha v lesích vyhlásil i v letošním roce. Vyčlenil pro něj 10 milionů korun. Příjem elektronických žádostí byl již zahájen a potrvá do 16. února 2018, 12 hodin. Podrobné informace o tomto i dalších krajských dotačních programech lze získat na webu Zlínského kraje, v sekci Dotace (http://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html).

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 1. 2018
X