ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje doporučuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí dotací agrárním komorám na pořádání tradičních akcí v roce 2017 a dále dotaci na činnost záchranných stanic volně žijících živočichů.

„Navrhujeme rozdělit celkem jeden milion korun, a to v následujícím členění: 250 tisíc Agrární komoře Valašska na pořádání Ovčáckého dne, 250 tisíc Agrární komoře Uherské Hradiště na TOP Víno Slovácka, 250 tisíc Okresní agrární komoře Kroměříž na Dožínky Zlínského kraje a 250 tisíc pobočnému spolku základní organizace Českého svazu ochránců přírody Buchlovice na zajištění stanice volně žijících živočichů Buchlovice,“ sdělila radní Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.

„Všechny dotované akce organizované agrárními komorami významně přispívají k podpoře tradičních regionálních produktů a k propagaci kvalitních potravinářských výrobků pocházejících přímo z našeho kraje. Stejně tak máme zájem na zajištění provozu stanic volně žijících živočichů, které poskytují veterinární péči zraněným zvířatům a slouží i k výuce,“ řekla Margita Balaštíková.

Rada Zlínského kraje zároveň schválila poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun z Fondu Zlínského kraje pobočnému spolku Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín v Bartošovicích na zajištění Záchranné stanice volně žijících živočichů Bartošovice, kam se převážejí zraněná zvířata, která již kapacitně nestačí pojmout buchlovická stanice.

Zpracovala: Helena Mráčková

  1. 2. 2017 https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-se-postara-i-o-zranena-volne-zijici-zvirata-aktuality-13744.html
X