ZLÍNSKÝ KRAJ – S hodnocením o účelném a efektivním využití poskytnutých dotací na podporu včelařství se na svém dnešním zasedání seznámili radní Zlínského kraje. V loňském roce kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na podporu včelařství 1,5 milionu korun.

„Stávající včelaři mohli využít dotaci k obměně starých úlů nebo k navýšení včelstev a začínající včelaři k nákupu včelařského startu. Podpora obnovy včelího díla je jednou z možností boje s morem včelího plodu,“ uvedla radní Margita Balaštíková, zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

O velkém zájmu včelařů o tuto dotaci svědčí počet předložených žádostí, kterých bylo doručeno 206. Realizaci projektu dokončilo 151 žadatelů, výše skutečně vyplacené dotace byla celkem 1,42 milionu korun.

V letošním roce kraj včelařům poskytne dotace ve výši 1,2 milionu korun.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

X