Také chcete mít kvalitní potraviny s jasným původem? Vyhledáváte jen potraviny českých výrobců? Co je „česká potravina“? Otázky, které si klade řada spotřebitelů.

Letos prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona 110/1997 Sb. o potravinách …. na jejíž přípravě jsem se také aktivně podílela. Cílem této snahy bylo (tak jak jsme slíbili voličům) podpořit navýšení objemu nabízených českých potravin na trhu (tj. vést strategii k posílení nabídky českých potravin obchodními řetězci) a tím utvořit prostor pro české výrobce potravin (a následně pro zemědělskou výrobu, růst zaměstnanosti v těchto odvětvích) a upravit postavení orgánů potravinářské inspekce tak, abychom zlepšili ochranu spotřebitelů před pronikáním nekvalitního potravinářského zboží na náš trh. Významná zlepšení budou pro spotřebitele viditelná od roku 2015. Ovšem vždy bude záležet na přístupu a rozhodnutí konečného spotřebitele jaké zboží si vybere. Přiložená zpráva přináší údaje o vývoji přístupu našich spotřebitelů k výběru potravin v současné době. Dále http://www.novinky.cz/ekonomika/339652-lide-chteji-ceske-potraviny-k-tem-polskym-se-stale-stavi-skepticky.html

Categories: Potraviny

X