Jedním z programových cílů hnutí ANO 2011 v oblasti zemědělství je vytvoření předpokladů pro zvyšování potravinové soběstačnosti. Stejný cíl má i současná koaliční vláda. Ministerstvo zemědělství a jím řízené orgány stejně jako profesní zemědělská a potravinářská uskupení usilují o to, aby české potraviny zaujaly většinové místo v nabídce všech obchodních řetězců. Cílem jsou: čerstvá, kvalitní domácí potravina, spokojený občan, podpora českých zemědělských a potravinářských podniků, zvýšená zaměstnanost. Dosáhnout těchto cílů nebude snadné. Při hledání nejvhodnějších cest je třeba vycházet i ze zkušeností, názorů a doporučení lidí, kteří v zemědělství léta pracují, dosáhli významných výsledků, orientují se v současné situaci na trhu, vnímají vlivy, které se do zemědělské výroby promítají a jsou schopni i v této složité situaci najít vhodná doporučení. Jedním z nich je i doc. Ing. František Čuba.            Právo, 27.9.2014 doc. ing. František Čuba

 

 

Categories: Potraviny

X