ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotací 60 vlastníkům lesů, které jim pomohou vyrovnávat se s následky sucha, odsouhlasila Rada Zlínského kraje. O finanční prostředky mohli vlastníci lesů žádat v rámci příslušného programu, který kraj pro tyto účely poprvé vyhlásil právě v letošním roce. Přidělení dotací musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

„O finanční podporu v tomto programu ve stanoveném termínu zažádalo celkem 60 vlastníků lesa. Po kontrole a vyhodnocení doručených žádostí jsme se rozhodli všem žadatelům vyjít vstříc a zastupitelstvu jsme doporučili rozdělit mezi ně celkem 3 463 500 korun,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Tyto peníze mají vlastníkům lesů konkrétně pomoci při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, eliminaci výskytu škůdců (především kůrovce) v porostech oslabených nedostatkem srážek a rovněž při usměrňování odtoku srážkové vody tak, aby zůstávala v lesních porostech.

Program je realizován ve třech dotačních titulech. Největší zájem (39 žadatelů, 1 797 600 Kč) byl o první z nich, jenž je zaměřen na podporu nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů. Druhý titul (9 žadatelů, 1 343 500 Kč) je určen na usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách a třetí (12 žadatelů, 322 400 Kč) na výsadbu vhodných vzácněji se vyskytujících dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků.

Zpracoval: Jan Vandík

http://www.kr-zlinsky.cz/majitele-lesu-nejvice-bojuji-s-lykozroutem-kraj-uvolnil-penize-na-jeho-hubeni-aktuality-13887.html

X