ZLÍNSKÝ KRAJ – Již 17. krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji se v úterý 7. listopadu uskutečnila ve Zlíně. Společně ji uspořádaly spolek Líska, Alcedo – středisko volného času Vsetín a také Zlínský kraj. Není to zdaleka jediná aktivita, kterou v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Zlínský kraj vynakládá.

„Oblast EVVO vnímáme jako velmi důležitou, a proto pro ni chceme mít svého vlastního krajského koordinátora, abychom i my mohli určovat, jak bude vzdělávání dětí a mládeže v této oblasti vypadat a v jakých tematických okruzích bude probíhat. Jsme prvním krajem, který k tomu takto hodlá přistoupit,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Jako součást EVVO kraj letos společně s Agrární komorou Zlín a za podpory Ministerstva zemědělství realizuje pilotní projekt nazvaný „Pomozte nám zachránit farmáře!“. Ten je zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením. V rámci projektu tak například žáci osmi základních škol navštívili farmy a zemědělské podniky, kde se seznámili s rostlinnou a živočišnou výrobou, měli možnost porovnat klasické a ekologicky zaměřené provozy a zároveň poznali každodenní život lidí, kteří se rozhodli vykonávat tuto profesi.

Hejtmanství má rovněž svůj program na podporu ekologických aktivit v kraji. Letos z něj rozdělilo částku 989 tisíc korun, ze které podpořilo celkem 19 aktivit. Patřily mezi ně například Ekologická olympiáda pro středoškoláky ve Zlínském kraji, Minifestival ekozemědělství ve Zlíně nebo projekt „Ptačí ráj na školní zahradě“, realizovaný Základní školou Vsetín, Ohrada.

Pod pojmem EVVO se rozumí výchova vedoucí k vytváření vztahu nejen k přírodě a životnímu prostředí, ale také ke svému kraji, zemi, tradicím či regionálním produktům.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 11. 2017
Categories: Nezařazené

X