ve středu 13.dubna se uskutečnilo setkání k vyjádření názorů k možnostem rozvoje Zlínského kraje pod názvem „Místo k žití, místo k podnikání“. Akci zorganizovala mafraevents spolu s Lidovými novinami v rámci svého programu Výzvy regionu.

Jednací sál Baťovy vily včetně přilehlých prostor se zaplnily účastníky, kteří o téma projevili zájem a přišli si vyslechnout názory a poznatky přednášejících. Jak vidí situaci vedení kraje, přiblížil řadou informací hejtman S. Mišák. Ten také upozornil i na problémy, které se zatím nepodařilo řešit. Jeho slova doplnil hlavní ekonom UniCreditBank Pavel Sobíšek. Charakterizoval hospodářský profil kraje a upozornil na silná a slabá místa. Z vystoupení dalších účastníků zaujalo vystoupení Jiřího Rosenfelda, gen.ředitele Slováckých strojíren, a.s. a Vladislava Mazúrka, gen. ředitele holdinu MESIT, kdy oba upozornili na nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků a problémy školství v zabezpečení technické přípravy absolventů, což zejména v kraji, kde strojírenství patří k nejvýznamnějším průmyslovým oborům je skutečně velkým problémem. Současně oba informovali o opatřeních a cestách, kterými se museli vydat, aby si technicky zdatné pracovníky sami vychovali a připravili je k práci v jimi řízených společnostech. O způsobu a cestách rozvoje historicky mladé firmy hovořil pan Vítek, majitel NWT a.s. Oprávněnou pozornost si zaslouží i vystoupení Libora Karáska, předsedy představenstva Industry Servis ZK, a.s., který informoval o problémech spojených se zprovozněním strategické průmyslové zóny Holešov a o nedostatcích naší legislativy, která komplikuje rychlá řešení a poskytování jistoty potenciálním investorům. Informoval, že o problém zóny se zajímá i poslankyně Margit Balaštíková, kterou následně moderátor požádal o diskusní vstoupení. Paní poslankyně uvedla, že již několikrát opakovaně interpelovala ve věci holešovské zóny členy vlády, ministra průmyslu a obchodu Mládka a zejména premiéra Sobotku s cílem vyvinout politický tlak, aby investice státu, která vysoce přesáhla 1 mld. Kč došla k reálnému zhodnocení a využití, kdy vynaložené prostředky měly přinést pro kraj až 3 tisíce nových pracovních míst. Na její vystoupení následně reagoval i hejtman Mišák, který uvedl, že od doby schválení záměru došlo během let k jistému vystřízlivění v cílových představách s tím, že možnosti jejího využití se tak více otevírají i pro domácí podnikatelské projekty nebo pro rozšíření výrob existujících firem. Současně informoval o dalších problémech jako jsou EIA, dopravní napojení, atd.

Celkově setkání přineslo informace a výměnu názorů k možnostem dalšího rozvoje kraje a splnilo tak očekávání organizátorů i účastníků. Je třeba jen poznamenat, že podobná setkání by se v kraji mohla organizovat i častěji snad v režii krajského úřadu a byla by bezesporu tribunou pro výměnu názorů podnikatelů, občanů i vedení kraje.

Mafra events

X