O názorech Václava Hlaváčka, viceprezidenta Agrární komory k otázce proč nejsou realizovány investice do půdy a náměstka ministra zemědělství J. Šnejdrly k využívání půdy a zajištění retence vody v půdě blíže informuje článek Zuzany Fialové.Půda 1 Motivace k péči o půdě003

X