ZLÍN – Pracovní seminář zaměřený na aktuální situaci ohledně afrického moru prasat (AMP) uspořádala v pondělí 22. ledna ve Zlíně Státní veterinární správa. Seminář byl určen pro zástupce mysliveckých společností ze Zlínského kraje. Proběhl za účasti ministra zemědělství Jiřího Milka, krajské radní Margity Balaštíkové a ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda.

„Společně s panem ministrem jsme na myslivce apelovali, že i přes určité uklidnění situace, kdy se ve vysoce rizikové oblasti uvnitř ohradníků odhaduje výskyt už jen asi deseti kusů divokých prasat, je nutné i nadále pokračovat v intenzivním odstřelu černé zvěře, a to v celém Zlínském kraji. Zdaleka totiž ještě nemáme vyhráno a musíme společně udělat všechno pro to, aby se nám další výskyt afrického moru prasat podařilo eliminovat,“ uvedla radní Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.

V této souvislosti byli přítomní myslivci informováni, že Ministerstvo zemědělství upravilo některá z dříve přijatých opatření. Od pátku 19. ledna dostávají nově lovci v zamořené oblasti, kterou je od loňského července celý okres Zlín, za každý ulovený kus s hmotností do 50 kg 4 000 Kč, za kus nad 50 kg pak 8 000 Kč. V zóně intenzivního odlovu se zástřelné zvýšilo na 2 000 Kč za každé ulovené divoké prase. V platnosti zůstává i kompenzace pro uživatele honiteb za likvidaci prasat v asanačním podniku, a to ve výši 1 000 Kč za sele, 2 000 Kč za lončáka a 3 200 Kč za dospělý kus ulovený v zamořené oblasti. Zvýšilo se i nálezné za uhynulá divoká prasata – v zamořené oblasti je nyní ve výši 5 000 Kč, v zóně intenzivního odlovu 3 000 Kč a ve zbytku republiky 2 000 Kč. Od pondělí 22. ledna se do odstřelu divokých prasat znovu zapojila i Policie ČR.

Jak uvedl ústřední ředitel Zbyněk Semerád, eviduje aktuálně Státní veterinární správa celkem 213 případů výskytu AMP u divokých prasat (z toho 198 u uhynulých a 15 u odlovených). Až na 8 kusů, které se našly vně ohradníků, pocházejí všechny pozitivně testované nálezy z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků), nejvíce z nich z katastrálních území obcí Kostelec (60) a Hvozdná (53). V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 594 divokých prasat, z toho u 15 z nich potvrdilo vyšetření AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1 656 divočáků, všechna vyšetření na AMP v této oblasti byla negativní. V oblasti s intenzivním odlovem (v tzv. zelené zóně) bylo dosud odloveno celkem 11 845 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2 265) a Kroměříž (2 061). Ani zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

Jak Zbyněk Semerád dále sdělil, díky dobré spolupráci všech subjektů se daří nákazu držet na malém území, proto mohla Česká republika zažádat o zmenšení zamořené oblasti zhruba o 60 procent, s čímž Evropská komise souhlasila. Změna vejde v platnost od 1. února 2018, kdy bude zohledněna v mimořádných veterinárních opatřeních Státní veterinární správy. Od tohoto data tedy zamořená oblast nebude zahrnovat celý okres Zlín, ale pouze jeho severní část. To je dobrá zpráva zejména pro velkochovy prasat, které se díky tomu ocitnou mimo sledovanou zónu, což by jim mělo pomoci s odbytem.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 1. 2018Odkaz na rozhovor k AMP

    https://www.youtube.com/embed/fpQyp6anW_I

X