ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 19 ekologických aktivit se rozhodl podpořit Zlínský kraj, a to částkou téměř milion korun. Serveru Zlin.cz to řekla mluvčí krajského úřadu Renata Janečková.

V rámci svého programu na podporu ekologických aktivit v kraji uvolní hejtmanství 989 tisíc korun. Přidělení dotací už schválila krajská rada.

„Podpora z programu je určena zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, tedy tzv. EVVO, zaměřené jak na školní mládež, tak i na širokou veřejnost. Chceme tím přispívat k většímu zapojování dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí v kraji,“ konstatovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

O dotaci v rozmezí od 20 tisíc do 100 tisíc korun mohly žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby a školy nebo školská zařízení. Celkově bylo do programu předloženo 39 žádostí o podporu, po vyhodnocení uspělo 19 z nich.

Finančně podpořeny budou například Ekologická olympiáda pro středoškoláky ve Zlínském kraji, Minifestival ekozemědělství ve Zlíně, environmentální mimoškolské vzdělávání mladých rybářů nazvané Co nám žije v Dřevnici nebo projekt Ptačí ráj na školní zahradě, realizovaný Základní školou Vsetín, Ohrada.

X