ZLÍN – Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2018 byly uděleny při 18. ročníku krajské konference o environmentálním vzdělávání, která se konala pod záštitou radního Petra Gazdíka, zodpovědného za školství. Tématem byla „Voda – život v každé kapce“.

Konferenci uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s organizací LÍSKA a s dalšími partnery v budově U15 Fakulty technologické Univerzity t. Bati ve Zlíně, protože zdejší Ústav inženýrství a ochrany životního prostředí se významně etabluje v oblasti environmentálních technologií a vyvíjí materiály, které mají vztah k životnímu prostředí.

Mezi osobnostmi byla v kategorii „politik – veřejná správa“ oceněna radní Zlínského kraje Margit Balaštíková, za zásluhu o navýšení finančních prostředků v krajském programu na podporu ekologických aktivit, za podporu setkávání a propojování lidí a subjektů napříč regionem i resorty a za iniciování nových projektů, na nichž se osobně podílí svými nápady. Organizace zabývající se environmentální výchovou Margit Balaštíkovou na ocenění navrhly také za zviditelnění jejich práce například při Dni Zlínského kraje.  Radní si ocenění nemohla převzít osobně, ale účastníkům konference vzkázala: „Přeji si, aby se nám společně podařilo navrátit prostřednictvím našich dětí úctu a lásku k naší zemi, k lidem, kteří v ní žijí, vážit si lidské práce, naučit se žít v souladu s přírodou a uvědomovat si lidské hodnoty stejně, jako si je uvědomovali naši předkové.“

Oceněni dále byli tito jednotlivci či organizace:

 • Mgr. Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436/lektorka LÍSKY, z.s.
 • Jana Šenkeříková, MŠ Hrobice
 • Mgr. Marcela Bajerová, ZŠ U Sýpek, Kroměříž
 • Mgr. Irena Pořízková, Střední škola MESIT, Uherské Hradiště
 • Ivana Procházková, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka
 • Kristýna Kocůrková, Klub ambasadorů fair trade, LÍSKA, z.s./Masarykovo gymnázium Vsetín
 • Zuzana Kašparová, Klub ambasadorů fair trade, LÍSKA, z.s./Masarykovo gymnázium Vsetín
 • Jan Gajdošík, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka/ žák SŠ Gymnázium Uherský Brod
 • Ondřej Slivečka, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka/ žák SŠPHZ Uherské Hradiště
 • Eko sady Komňa, http://ekosadykomna.cz/
 • Zahrada lišky Bystroušky, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka, www.ddmsikula.cz
 • Magda Kovářová, ZŠ Valašská Polanka
 • Lenka Pírková, ZŠ Uherský Ostroh
 • Ing. Vítězslav Baroš, Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, Vigantice
 • Základní škola      Františka Horenského, Boršice, www.zsborsice.cz

Další informace: http://www.liska-evvo.cz/

Zpracovala: Helena Mráčková

X