Místní poplatky dnes mohou obce vyměřovat i dětem (a vymáhat plnění) a v případě neplnění jej mohou navýšit až na 3-násobek. To se děje např. u poplatků za komunální odpad. Nezaplacené poplatky pak byly vyměřovány přímo i nezletilým dětem. Platební výměry jsou však doručovány rodičům a děti o svém dluhu vlastně nevědí. Tak jim může dluh narůstat a obvykle se o dluhu děti dovědí až při nabytí plnoletosti, kdy po nich začne dluh vymáhat exekutor. Cílem novely, kterou společně s ostatními poslanci předkládáme Sněmovně, je odstranit protiústavnost dosavadní právní úpravy.

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=219

X