ZLÍN – Především možnosti čerpání dotační podpory z programů Ministerstva životního prostředí byly tématem jednání ministra resortu Richarda Brabce s hejtmanem Jiřím Čunkem a radní Zlínského kraje Margitou Balaštíkovou, zodpovědnou za životní prostředí a zemědělství.

Ve zlínské sportovní hale Euronics společně zahájili28. zlínský veletrh Stavebnictví-THERM 2017, kde do soboty 25. března představuje stovka vystavovatelů nejmodernější systémy rekuperačních jednotek a také různé druhy zateplovacích materiálů, kotle, ale například i automobily jezdící na stlačený zemní plyn. Také se zde prezentují odborné technické střední školy Zlínského kraje.

V souvislosti s druhou vlnou kotlíkových dotací, která bude odstartována letos na podzim, upozornil hejtman Jiří Čunek na potřebu ještě s Ministerstvem životního prostředí projednat některé parametry výzvy, aby její kritéria nebyla nastavena tak přísně, že by odrazovala žadatele o dotace.

Energetická agentura Zlínského kraje, o,p.s., ve spolupráci se Zlínským krajem a  Ministerstvem životního prostředí také uspořádala formou doprovodného programu veletrhu Stavebnictví-THERM 2017 seminář o dotačních možnostech pro veřejnost zdarma, kterého se zúčastnil i ministr Brabec. Závažným tématem životního prostředí je podle něj vedle kvality ovzduší také sucho. „Voda je strategická surovina a věc nejvyššího veřejného zájmu. Situace se dramaticky zhoršuje i v těch regionech, které byly dosud vodnaté,“ řekl šéf resortu. Ministerstvo životního prostředí ČR proto podle Richarda Brabce příští měsíc startuje program na zadržování vody v krajině.

O seminář projevila zájem více než stovka zájemců z řad investorů veřejného sektoru, starostů a správců veřejných budov i občanů.

„Těší mne, že velké množství zájemců využilo možnosti na tomto semináři získat nejčerstvější a opravdu komplexní přehled o tom, jaké druhy dotační podpory se nabízí. Byli informování nejen o perspektivě kotlíkových dotací, ale například také o programu Nová zelená úsporám pro výstavbu nových a zateplování stávajících rodinných domů,“ sdělila radní Margita Balaštíková, která v této souvislosti vyzdvihla význam Energetická agentury Zlínského kraje.

„Je velkou výhodou, že Zlínský kraj má jako jediný v České republice vlastní agenturu, která se výrazně podílí na snižování celkové spotřeby paliv včetně elektřiny a která významně pomáhá obcím a městům čerpat různé dotační tituly na snížení energetické náročnosti budov například výměnou oken, zateplováním či výměnou kotlů. Tato agentura přinesla našim obcím a městům za dobu svého působení již 3,5 miliardy v dotacích a kromě toho dělá celou energetickou strategii a politiku Zlínského kraje,“ dodala radní Margita Balaštíková.

Zpracovala: Helena Mráčková

  1. 3. 2017
X