Jako poslanec se scházím ze starosty místních akčních skupin z okolí mého bydliště. Probíráme věci, které obce trápí, kde chtějí pomoci a také nové nápady, které pomohou vrátit život na venkov. Do aktivit MAS jsou často zapojeni také zemědělci. Akce, které MAS zatím realizovaly se dají označit jako akce k ověření schopnosti spolupracovat, k nalezení společných zájmů obyvatel obcí, jejich poznávání a kontakt a většinou také k vytváření podmínek pro zvýšení návštěvnosti obcí obyvateli nejbližších měst či turisty. Mám zato, že úloha MAS však není zcela doceněna. Při zapojení místních podnikatelů a zejména zemědělců či ovocnářů je možné realizovat projekty, které mohu nejen posloužit výše zmíněným cílům, ale také připravit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti. Cestou může být například spojování menších farem, vytváření družstev či selských dvorů s nabídkou a domácím prodejem vlastních produktů. Jistým směrem může být také společné znovuzavedení živočišné výroby (např. drůbeže). Domnívám se, že je třeba, aby se i Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj právě činnosti místních akčních skupin více věnovaly a využily či podpořily jejich potenciál ve prospěch navrácení života zpět do obcí.

X