ZLÍNSKÝ KRAJ – Sběr vysloužilých mobilních telefonů, jejich repase a následné věnování potřebným, například do domovů důchodců, dětských domovů či dalších obdobných zařízení, je smyslem projektu „Věnuj mobil“, realizovaný společností ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení. Do projektu je již několik let zapojen také Zlínský kraj.

„Odevzdáním nepotřebného mobilu mohou občané nejen udělat radost, těm, kterým tento mobil může ještě dlouho dobře sloužit, ale v případě, že se ukáže, že přístroj není funkční, je zajištěna jeho ekologická recyklace, což přispívá k šetření přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí,“ vysvětlila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Mobilní telefony, které již nevyužívají, mohou lidé odevzdávat na odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje, konkrétně do sběrného boxu v kanceláři č. 1125 (11. etáž budovy). Pro odevzdání mobilu je však možno využít také sběrných míst společnosti ASEKOL (mapa zde: http://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/).

Podle průzkumu uživatelé v České republice používají jeden mobilní telefon v průměru od 12 do 18 měsíců, přitom životnost telefonu je několikanásobně delší. Nebývale tak vzrůstá množství vysloužilých mobilních telefonů, které mají lidé obvykle uloženy bez užitku v šuplíku, nebo které byly vyhozeny do popelnice. V České republice je odhadem v domácnostech takto skladováno přes 8 milionů přístrojů.

Projekt „Věnuj mobil“ běží již několik let, během nichž byly potřebným darovány téměř 2 tisícovky telefonů. Na podporu a zviditelnění projektu uspořádal v roce 2013 Zlínský kraj se společností ASEKOL pro občany, kteří se do něj zapojili, soutěž o věcné ceny. Podobná akce je v plánu také na podzim letošního roku.

Více o projektu na www.venujmobil.cz.

Zpracoval: Jan Vandík

X