Kůrovec – brouk, který unikl rozlišovací schopnosti zodpovědných.

Ze severních kopců Jeseníků směrem na jih se šíří kůrovec. Na problém, o kterém se léta nemluvilo upozornil jako první pan ministr Milek. Jako myslivec chodil do lesa a jako ministr se podivoval, že Ministerstvo, řízené panem Jurečkou v té věci nic nedělalo. V klidu byl i ředitel státní lesů Szorád. Výměna ředitele státních lesů, k níž pak ministr Milek přistoupil tak byla jen logickým vyústěním k zahájení nápravných opatření. Oba, exministr Jurečka i exředitel Szorád uváděli, že konali, že ale bylo sucho a uváděli další argumenty, ale výsledek jejich práce je tady. Ruku na srdce nechť si položí sami, ale svědomí čisté nemají.

Dnes hovoříme o kalamitě nebývalých rozměrů, o rozpadu lesních kultur, o škodách na lesních porostech, o vzniku holin (a v důsledku toho o vysychání lesní půdy), o propadu cen dříví, nedostatku prostředků na odstranění následků kalamity i prostředků na obnovu porostů. Miliarda nestačí, ministr musí vládu požádat o další alespoň 3 miliardy. Odhaduje se, že 1/3 lesních porostů je již zasažena a kalamita bude letos jistě pokračovat. V ohrožení jsou všechny lesy. Některé již nebude možné zachránit, proto se dnes soustřeďuje kapacita tam, kde ochrana má ještě smysl. Ale nikdo nehovoří o příčinách. Co se stalo? Kdo co zanedbal? Nikdo za nic neodpovídá?

Jak to vlastně u nás hospodaříme, říká se člověk při čtení takových zpráv. Jestliže připustíme, že pan Szorád plnil své úkoly, pak je měl buď špatně nastaveny ministrem nebo plnění nikdo pořádně nekontroloval. I když víme, že kůrovec má v sezóně 3 generace, není možné, aby lesní hospodáři o jeho narůstající početnosti po léta nevěděli a nebránili jeho rozmnožování a šíření. Samozřejmě, že k rozšíření napomáhalo sucho, ale především, kde byla prevence? Dávalo snad Ministerstvo zemědělství za pana Jurečky málo peněz na ochranu lesních porostů?

Na tyto otázky určitě po čase odpoví ministr zemědělství Toman, ale dnes musí v první řadě řešit opatření k zastavení kalamity a k nápravě stavu. Součástí bude určitě také nastavení motivačních kritérií pro ředitele LČR, zaměřených na péči a obnovu lesních porostů. Současně bude také třeba zvýšit účinnost dohledu nad činností všech lesních správců. Od administrativy do lesů.

Margit Balaštíková

poslankyně

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100205/obsah/673632-miliardy-za-kurovcovou-kalamitu

Categories: Ze sněmovny

X